Wednesday, December 17, 2014

10 bài tập về sự tương giao đồ thị hàm số-LTĐH 2015

Sự tương giao của hai đồ thị hàm số cũng có nhiều loại khác nhau. Mỗi loại đi kèm với nó hầu hết tập trung vào các phần mà tất cả chúng ta đã học. Nó có thể là tam giác, hình thoi và những tính chất xung quanh. Đôi khi nó còn kết hợp với tiếp tuyến của đồ thị hàm số nữa. Do tính phong phú đó thầy đã chọn ra 10 bài tập đặc trưng cho phần này để các em học tập dạng toán này đầy đủ. Các phần tiếp theo như tiếp tuyến của đồ thị hàm số, cực trị của hàm số .. . thầy sẽ cập nhật sau.
Nói chung về phần này, chúng ta phải tìm cho được phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số. Giải được nghiệm đẹp thì chúng ta sử dụng, ngược lại thì chúng ta có thể dùng định lí Viet để có được kết quả đẹp hơn.

Bài tập 1:

Bài tập 2:

Bài tập 3:

Bài tập 4:

Bài tập 5:

Bài tập 6:

Bài tập 7:

Bài tập 8:

Bài tập 9:

Bài tập 10: