Tuesday, November 11, 2014

Giải toán bằng cách lập phương trình-Dạng toán chuyển động-phần 1

Bài tập 1. Một canô xuôi dòng 42 km rồi ngược trở lại 20 km hết tổng cộng 5 giờ. Biết vận tốc dòng chảy là 2 km/h Tính vận tốc của canô lúc nước yên lặng.

Bài tập 2. Một canô xuôi dòng từ A đến B với quãng đường AB là 90 km. Sau đó quay lại A. biết thời gian xuôi  ngắn hơn thời gian ngược là 4 giờ và vận tốc xuôi lớn hơn vận tốc khi ngược là 6 km/h. Tính vận tốc canô lúc xuôi, và lúc ngược?
Bài tập 3. Một thuyền đi trên sông dài 50 km. Tổng thời gian xuôi và ngược là 4 giờ 10 phút. Tính vận tốc thực của thuyền biết vận tốc dòng nước là 5 km/h.

Bài tập 4. Một tàu thuỷ chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B tồi chạy ngược lại mất tổng thời gian là 5 giờ 20 phút. Tính vận tốc của tàu thuỷ khi nước yên lặng biết quãng sông AB dài 40 km và vận tốc của dòng nước là 4 km/h.

Bài tập 5. Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30 km. Một canô đi từ A đến B, nghỉ 40 phút ở B rồi trở về A. Thời gian từ lúc đi đên về đên A là 6 giờ. Tính vận tốc của canô khi nước yên lặng, biết vân tốc dòng nước là 3 km/h.

Bài tập 6. Một canô chạy trên dòng sông đang chảy. Nếu canô chạy xuôi dòng 5 km rồi ngược dòng km thì mất 2 giờ. Nếu canô chạy xuôi dòng 10 km rồi ngược dòng 6 km thì cũng mất 1 giờ. Tính vận tốc canô và dòng chảy.

Bài tập 7. Một canô xuôi từ A đến B rồi ngược từ B về A hết 4 giớ Tính vận tốc thực của canô biết AB = 30 km, và vân tốc dòng chảy là 4km/h.

  
Bài tập 8. Một chiếc thuyền khởi hành từ bến sông A. Sau 5 giờ 20 phút một canô chạy từ bến A đuổi theo và đuổi kịp thuyền tại một điểm cách bến A 20 km. Tính vân tốc của canô biết rằng thuyền chạy chậm hơn ca nô 12 km/h ( vận tốc nước không đáng kể).


Bài tập 9. Hai canô cùng khởi hành một lúc và chạy từ A đến B. Ca nô 1 chạy với vận tốc 20km/h, ca nô 2 chạy với vận tốc 24km/h.Trên đường đi canô 2 dừng lại 40 phút, sau đó tiếp tục chạy với vận tốc như cũ và đến bến B cùng lúc với canô 1. Tính chiều dài quãng sông AB ( cho biết vận tốc dòng nước không đáng kể).